Πικουλάτικα

Κατοικημένη περιοχή Πικουλάτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πικουλάτικα

Πικουλάτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.579170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.901990000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πικουλάτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pikoulatika, Πικουλάτικα

Πικουλάτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 142 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pikoulatika or Pikoulátika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work