Κυνοπιάστες

Κατοικημένη περιοχή Κυνοπιάστες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυνοπιάστες

Κυνοπιάστες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.567850000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.883620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυνοπιάστες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kinopiastai, Kinopiastais, Kinopiástai, Kinopiástais, Kynopiastai, Kynopiastes, Kynopiástai, Κυνοπιάσται, Κυνοπιάστες

Κυνοπιάστες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1054 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kynopiastes or Kynopiástes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work