Εσταυρωμένος

Κατοικημένη περιοχή Εσταυρωμένος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Εσταυρωμένος

Εσταυρωμένος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.577180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.873970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Εσταυρωμένος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Estavromenos, Εσταυρωμένος

Εσταυρωμένος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 39 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Estavromenos or Estavroménos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work