Αλβανός Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Αλβανός Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Αλβανός Ρέμα

Αλβανός Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.587340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.937090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αλβανός Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Alvanos Rema, Alvanós Réma, Αλβανός Ρέμα

Αλβανός Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Alvanos Rema or Alvanós Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land