Πόρτες

Κατοικημένη περιοχή Πόρτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πόρτες

Πόρτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.939250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.569940000000

Κοντά σε Πόρτες (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πόρτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Portai, Portes, Pórtai, Pórtes, Πόρται, Πόρτες

Πόρτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Portes or Pórtes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work