Πτελεός

Κατοικημένη περιοχή Πτελεός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πτελεός

Πτελεός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.052610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.952710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πτελεός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ftelio, Ftelió, Pteleon, Pteleos, Pteleón, Pteleós, Πτελεόν, Πτελεός

Πτελεός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1140 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pteleos or Pteleós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work