Πηγάδι

Κατοικημένη περιοχή Πηγάδι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πηγάδι

Πηγάδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.037550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.979840000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πηγάδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pigadi, Πηγάδι

Πηγάδι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 99 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pigadi or Pigádi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work