Ράχη Μάδι

Εναλλακτικές ονομασίες: Rachi Madi, Ráchi Mádi, Ράχη Μάδι

Ράχη Μάδι, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rachi Madi or Ráchi Mádi is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest