Κακόρεμα

Ποτάμι ή ρέμα Κακόρεμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Κακόρεμα

Κακόρεμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.254560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.116110000000

Κοντά σε Κακόρεμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κακόρεμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kakorema, Kakórema, Κακόρεμα

Κακόρεμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kakorema or Kakórema is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land