Ρένεσι

Κατοικημένη περιοχή Ρένεσι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ρένεσι

Ρένεσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.817330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.415110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ρένεσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Penesi, Pénesi, Renesi, Rénesi, Xirokhori, Xirokhóri, Ρένεσι

Ρένεσι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Renesi or Rénesi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work