Τσαφλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Τσαφλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσαφλαίικα

Τσαφλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.806310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.384310000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσαφλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsaflaiika, Tsaflaíika, Tsafleika, Τσαφλέικα, Τσαφλαίικα

Τσαφλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 91 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsafleika or Tsafléika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work