Τσιχλέικα

Κατοικημένη περιοχή Τσιχλέικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσιχλέικα

Τσιχλέικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.825180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.387530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσιχλέικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsichleika, Tsikhlaiika, Tsikhlaíika, Tsikhleika, Tsikhléïka, Τσιχλέικα

Τσιχλέικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 60 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsichleika or Tsichléika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work