Ριζό

Κατοικημένη περιοχή Ριζό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ριζό

Ριζό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.705940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.532500000000

Κοντά σε Ριζό (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ριζό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Rizo, Rizon, Rizó, Rizón, Ριζό, Ριζόν

Ριζό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 32 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rizo or Rizó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work