Βρυσούλα

Κατοικημένη περιοχή Βρυσούλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βρυσούλα

Βρυσούλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.681690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.541690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βρυσούλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vrisoula, Vrisoúla, Vrysoula, Vrysoúla, Βρυσούλα

Βρυσούλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 78 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrysoula or Vrysoúla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work