Σέλτσανα

Κατοικημένη περιοχή Σέλτσανα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σέλτσανα

Σέλτσανα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.665170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.564860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σέλτσανα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Seltsana, Seltsiana, Séltsana, Séltsiana, Σέλτσανα

Σέλτσανα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 17 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Seltsana or Séltsana is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work