Σενταίικα

Κατοικημένη περιοχή Σενταίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σενταίικα

Σενταίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.841860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.353330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σενταίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sendaiika, Sendaíika, Sentaiika, Sentaíika, Σενταίικα

Σενταίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sentaiika or Sentaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work