Χαβάριον

Κατοικημένη περιοχή Χαβάριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαβάριον

Χαβάριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.848420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.384030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαβάριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chavari, Chavarion, Chavárion, Chávari, Khavari, Khavarion, Khavárion, Khávari, Χαβάρι, Χαβάριον

Χαβάριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1225 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chavari or Chávari is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work