Σιμόκρινο

Κορυφή Σιμόκρινο

Χάρτης Κορυφή Σιμόκρινο

Σιμόκρινο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.550860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.867450000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σιμόκρινο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Simokrino, Simókrino, Σιμόκρινο

Σιμόκρινο, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Simokrino or Simókrino is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature