Σκαλα

Κατοικημένη περιοχή Σκαλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκαλα

Σκαλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.074040000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.796950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκαλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skala, Σκαλα

Σκαλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skala or Skala is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work