Φανιές

Εναλλακτικές ονομασίες: Faniai, Faniaí, Fanies, Faniés, Φανιές

Φανιές, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fanies or Faniés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work