Χιμάρα

Κατοικημένη περιοχή Χιμάρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χιμάρα

Χιμάρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.649020000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.461910000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χιμάρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chimara, Khimara, Khimarra, Khimára, Khimárra, Χιμάρα

Χιμάρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 25 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chimara or Chimára is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work