Ταύρος

Κορυφή Ταύρος

Χάρτης Κορυφή Ταύρος

Ταύρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.234500000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.023540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ταύρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tavros, Távros, Ταύρος

Ταύρος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tavros or Távros is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature