Καλαμωτή

Κατοικημένη περιοχή Καλαμωτή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλαμωτή

Καλαμωτή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.234150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.045350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλαμωτή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalamoti, Kalamotí, Kalamuti, Καλαμωτή

Καλαμωτή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 569 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalamoti or Kalamotí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work