Περδικάς

Κορυφογραμμή Περδικάς

Χάρτης Κορυφογραμμή Περδικάς

Περδικάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.220820000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.021070000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περδικάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Perdikas, Perdikás, Περδικάς

Περδικάς, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Perdikas or Perdikás is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest