Τέκτων

Κατοικημένη περιοχή Τέκτων

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τέκτων

Τέκτων Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.086650000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.909090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τέκτων (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tekton, Tékton, Τέκτων

Τέκτων, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tekton or Tékton is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work