Παλαιός Ζυγός

Κατοικημένη περιοχή Παλαιός Ζυγός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παλαιός Ζυγός

Παλαιός Ζυγός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.110240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.915480000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παλαιός Ζυγός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Palaios Zigos, Palaios Zygos, Palaiós Zigós, Palaiós Zygós, Παλαιός Ζυγός

Παλαιός Ζυγός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Palaios Zygos or Palaiós Zygós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work