Πετεινός

Κατοικημένη περιοχή Πετεινός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πετεινός

Πετεινός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.100560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.898470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πετεινός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Peteinos, Peteinós, Petinos, Petinós, Πετεινός

Πετεινός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1014 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peteinos or Peteinós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work