Θόλος

Κατοικημένη περιοχή Θόλος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θόλος

Θόλος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.182290000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.183330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θόλος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tholos, Thólos, Θόλος

Θόλος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tholos or Thólos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work