Κουτσουλόπετρες

Κατοικημένη περιοχή Κουτσουλόπετρες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουτσουλόπετρες

Κουτσουλόπετρες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.180160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.156510000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουτσουλόπετρες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koutsoulopetres, Koutsoulópetres, Κουτσουλόπετρες

Κουτσουλόπετρες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koutsoulopetres or Koutsoulópetres is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work