Αφρατιάς Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Αφρατιάς Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Αφρατιάς Ρέμα

Αφρατιάς Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.200760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.164630000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αφρατιάς Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Afratias Rema, Afratiás Réma, Αφρατιάς Ρέμα

Αφρατιάς Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Afratias Rema or Afratiás Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land