Τσιφλικόπουλο

Κατοικημένη περιοχή Τσιφλικόπουλο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσιφλικόπουλο

Τσιφλικόπουλο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.656240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.838820000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσιφλικόπουλο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsiflikopoulo, Τσιφλικόπουλο

Τσιφλικόπουλο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1571 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsiflikopoulo or Tsiflikópoulo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work