Βαλής

Κατοικημένη περιοχή Βαλής

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαλής

Βαλής Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.073530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.028600000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαλής (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vali, Valis, Valí, Valís, Yali, Βαλής

Βαλής, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Valis or Valís is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work