Βιγγλατούρι

Κατοικημένη περιοχή Βιγγλατούρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βιγγλατούρι

Βιγγλατούρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.729500000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.887870000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βιγγλατούρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vinglatouri, Vinglatourion, Vinglatoúrion, Vlikatsouri, Vlikatsoúri, Βιγγλατούρι

Βιγγλατούρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 52 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vinglatouri or Vinglatoúri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work