Απολυσοί

Εναλλακτικές ονομασίες: Apolisoi, Apolysoi, Απολυσοί

Απολυσοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 21 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Apolysoi or Apolysoí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work