Βράχος Ναυσικά

Εναλλακτικές ονομασίες: Nisis Kaloveron, Nisis Kaloyeros, Nisis Kaloyiros, Nisís Kalóyeros, Nisís Kalóyiros, Nisís Káloveron, Vrachonisis Kalogiros, Vrachonisis Nafsika, Vrachonisís Kalógiros, Vrachonisís Nafsiká, Vrachos Nafsika, Vrakhonisis Navsika, Vrakhonisís Navsiká, Vráchos Nafsiká, Βράχος Ναυσικά

Βράχος Ναυσικά, Εμφανής απομονωμένος βράχος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrachos Nafsika or Vráchos Nafsiká is Rock, a conspicuous, isolated rocky mass