Μαντούκιον

Κατοικημένη περιοχή Μαντούκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαντούκιον

Μαντούκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.624560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.908220000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαντούκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mandouki, Mandoukion, Mandoúki, Mandoúkion, Mantouki, Mantoukion, Mantoúki, Mantoúkion, Μαντούκι, Μαντούκιον

Μαντούκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mantouki or Mantoúki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work