Βρυσιανό Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Βρυσιανό Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Βρυσιανό Ρέμα

Βρυσιανό Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.501940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.893550000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βρυσιανό Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vrysiano Rema, Vrysianó Réma, Βρυσιανό Ρέμα

Βρυσιανό Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrysiano Rema or Vrysianó Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land