Αγκαραθές

Λόφος Αγκαραθές

Χάρτης Λόφος Αγκαραθές

Αγκαραθές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.438360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.255880000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αγκαραθές (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Agkarathes, Agkarathés, Angarathies, Angarathiés, Ankarathes, Αγκαραθές

Αγκαραθές, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agkarathes or Agkarathés is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m