Δραπανοκεφάλα

Όρος Δραπανοκεφάλα

Χάρτης Όρος Δραπανοκεφάλα

Δραπανοκεφάλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.445740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.234060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δραπανοκεφάλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrapanoke Fala, Dhrapanoke Fála, Drapanokefala, Drapanokefála, Δραπανοκεφάλα

Δραπανοκεφάλα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drapanokefala or Drapanokefála is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more