Άγναντα

Κατοικημένη περιοχή Άγναντα

Τα Άγναντα είναι ορεινός οικισμός της Ηλείας. Περισσότερα για τα Άγναντα (Σινούζι).

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άγναντα

Άγναντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.821530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.621940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άγναντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Agnanda, Agnanta, Agnata, Sinousi, Sinouzi, Sinoúzi, Ágnanda, Ágnanta, Άγναντα

Άγναντα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agnanta or Ágnanta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work