Πρινάριον

Κατοικημένη περιοχή Πρινάριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πρινάριον

Πρινάριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.805720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.631170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πρινάριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karakasimi, Karakasimion, Karakasími, Karakasímion, Prinari, Prinarion, Prinári, Prinárion, Πρινάρι, Πρινάριον

Πρινάριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Prinari or Prinári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work