Αιγιές

Κατοικημένη περιοχή Αιγιές

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αιγιές

Αιγιές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.795950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.511840000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αιγιές (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Aigies, Αιγιές

Αιγιές, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Egies or Egies is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work