Μαλλιαρή Συκιά

Κατοικημένη περιοχή Μαλλιαρή Συκιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαλλιαρή Συκιά

Μαλλιαρή Συκιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.799530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.520000000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαλλιαρή Συκιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες:

Μαλλιαρή Συκιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Malliare Sykia or Μαλλιαρή Συκιά is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work