Φουρνελάγκαδο Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Φουρνελάγκαδο Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Φουρνελάγκαδο Ρέμα

Φουρνελάγκαδο Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.798110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.510510000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φουρνελάγκαδο Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fournelagkado Rema, Fournelangadho, Fournelankado Rema, Fournelágkado Réma, Fournelángadho, Φουρνελάγκαδο Ρέμα

Φουρνελάγκαδο Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fournelagkado Rema or Fournelágkado Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land