Σίνα

Κατοικημένη περιοχή Σίνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σίνα

Σίνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.805430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.498570000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σίνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sina, Sína, Σίνα

Σίνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sina or Sína is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work