Άκρα Βάϊζα

Εναλλακτικές ονομασίες: Akra Vaiza, Ákra Váïza, Άκρα Βάϊζα

Άκρα Βάϊζα, Τμήμα (απόληξη) της ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akra Vaiza or Ákra Váïza is Cape, a land area, more prominent than a point, projecting into the sea and marking a notable change in coastal direction