Λαζαρέτο

Εναλλακτικές ονομασίες: Lazareto, Lazaréto, Λαζαρέτο

Λαζαρέτο, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lazareto or Lazaréto is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves