Κάβος Φώκιες

Εναλλακτικές ονομασίες: Kavos Fokies, Kávos Fókies, Κάβος Φώκιες

Κάβος Φώκιες, Τμήμα (απόληξη) της ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kavos Fokies or Kávos Fókies is Cape, a land area, more prominent than a point, projecting into the sea and marking a notable change in coastal direction