Ρεματάκια

Εναλλακτικές ονομασίες: Rematakia, Rematákia, Ρεματάκια

Ρεματάκια, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Rematakia or Rematákia is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf