Ακρωτήριον

Εναλλακτικές ονομασίες: Akrotiri, Akrotirion, Akrotíri, Akrotírion, Ακρωτήρι, Ακρωτήριον

Ακρωτήριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akrotiri or Akrotíri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work